Numerologie

Wil jij meer over jezelf weten en wat jou sterke en zwakke kanten zijn? Laat dan een Numeroscoop maken voor wat meer duidelijkheid te krijgen,

Onze Numeroscopen worden gemaakt met een eigengemaakt programma wat nergens anders te krijgen is.

Over Numerologie:

Velen van ons willen dolgraag meer over zichzelf en mensen in hun omgeving weten. We wensen ons leven beter te begrijpen, erachter te komen waardoor bepaalde dingen gebeuren en waarom we reageren zoals we dit doen.We kennen enige wetenschappen die ons meer over onszelf en anderen kunnen vertellen. Voorbeelden hiervan zijn; Astrologie, Handlijnkunde, Grafologie of Handschriftkunde. De minst bekende is waarschijnlijk wel de Numerologie ofwel Getallenleer. Net als alle anderen is deze wetenschap echter op feiten gebaseerd en gelden bij het beoefenen ervan bepaalde vaste regels. Numerologie is de kennis der getallen of vibraties en werd reeds eeuwen geleden door grote wijsgeren toegepast. Numerologie geeft ons de kans een beter inzicht in onszelf te verwerven, ons te realiseren wat precies onze gaven en mogelijkheden zijn en waar onze beperkingenliggen, wat onze levensopdracht is en hoe we die het beste kunnen uitvoeren, voor welk beroep of welke banen we het meest geschikt zijn en welke lessen we in dit leven moeten leren. We leren iets over mensen en omstandigheden, over krachten die ons beheersen, op welke terreinen we zelf over de grootste kracht beschikken, over onze levenscycli en de vibraties daarvan, over de uitdagingen die het leven ons zal stellen en over wat we elk volgend jaar mogen verwachten, verder laat het ons zien wat we het beste kunnen doen en wat we ook beter kunnen laten.

Numerologie ons de feiten niet alleen over onszelf maar tevens ook van de mensen waarmee we samenleven. Krijgen we een beter begrip voor elkaar en een beter inzicht in onszelf dan zal dit de onderlinge verstandhouding alleen maar ten goede komen. Ouders kunnen op deze wijze leren begrijpen waarom hun kinderen zijn en doen zoals ze opereren, ze zullen daardoor tot een betere aanpak in staat zijn en een wezenlijke steun in de worsteling naar de volwassenheid kunnen betekenen. Numerologie is een werktuig dat groter begrip tussen u en uw geliefde kan helpen opbouwen. Jonge mensen kunnen het hanteren bij de keuze van hun beroep en hiermee veel angsten en onzekerheden uit de wereld helpen. Het doet er niet toe wie je bent of wat je doet iedereen kan via de Numerologie zijn leven verbeteren, op een hoger plan brengen en een betere verstandhouding met anderen creëren.

Voor wie belangstelling heeft in een “Numerologische Horoscoop” Kan dit schriftelijk of per E-mail aanvragen. Vermeld daarbij duidelijk uw volledige geboortenamen, achternaam en geboortedatum. Let op! voor een vrouw geld de meisjesachternaam.

De kosten:

Jaaruitdraai: € 20,00
Beknopte Numerologie: € 30,00
Uitgebreide Numerologie: € 40,00

U kunt de aanvraag via E-mail doen. Het bedrag kunt u met uw naam als referentie overmaken op het rekeningnummer dat u vind bij onze webshop. Binnen een week na betaling ontvangt u uw Numeroscoop thuis, Dit kan per post of per E-mail. U kunt uiteraard ook telefonisch contact opnemen tijdens onze openingstijden als u interesse hebt in een Numeroscoop.

De uitdraai die u krijgt berust op mijn persoonlijke bevindingen na jarenlange studie, onderzoek en testresultaten. Berekeningen met de hand zouden uren in beslag nemen, hiervoor heb ik een speciaal computerprogramma ontwikkeld om dit proces te versnellen. Ik mag u dan ook terecht stellen dat dit geen “standaard uitdraai” is.